Saturday, 8 January 2011

လုပ္သက္ဆုေၾကး ဘယ္လိုတြက္သလဲ

ကိုဝိုင္းၾကီး ထြဲဂ်စ္ကြမ့္ ဘယ္လိုတြက္သလဲဗ်
သမၼတ ႏိုမုေဟ်ာန္း လက္ထက္မွာေတာ့ အင္န္ဂ်ီအိုေတြ ေငြ ရႊင္ခဲ့လို႔ ၊ ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား သိမွတ္စရာ အျဖာျဖာတို႔ကို နည္းလမ္းေပါင္းစံုႏွင့္ အခမဲ့ ျဖန္႔ေဝခဲ့ၾကပါတယ္ ။ အဲသည္ေခတ္မွီလိုက္သူ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ကေတာ့ ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားတို႔ သိအပ္ဖြယ္ရာမ်ား ေတာ္ေတာ္ေလး သိခြင့္ရခဲ့ၾကပါတယ္ ။ သို႔ေသာ္လည္း ပဲ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ သိမွတ္စရာမ်ား သိဖို႔ မွတ္ဖို႔ က်န္ခဲ့သူေတြရွိေနတာကိုလည္း ေတြ႔ရပါတယ္ ။ ကိုရီးယားေရာက္တာ ဆယ္စုႏွစ္ ၂ ခုနည္းပါးရွိေနျပီျဖစ္တဲ့ မိတ္ေဆြရင္း ၁ ေယာက္က မေန႔တစ္ေန႔က အေမးတစ္ခုရွိလာပါတယ္ ။ “ကိုဝိုင္းၾကီး ထြဲဂ်စ္ကြမ့္ (လုပ္သက္ဆုေၾကး) ဘယ္လိုတြက္သလဲဗ်” တဲ့ ။ သိသေလာက္မွတ္သေလာက္ရွင္းျပရပါတယ္ ။ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ မသိဘဲ က်န္ခဲ့သူ ကိုရီးယားေရာက္ ျမန္မာ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ ကိုယ့္လုပ္သက္ဆုေၾကး ကိုယ့္ဟာကိုယ္တြက္ၾကည့္တတ္ေစဖို႔ လုပ္သက္ဆုေၾကး တြက္နည္း တင္ျပလိုက္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ ။

လုပ္သက္ဆုေၾကးရထိုက္သူ
- အလုပ္သမား(သူေဌးမပါ) အနည္းဆံုး ၅ ေယာက္ရွိတဲ့ အလုပ္ရံု / စက္ရံု ျဖစ္ရပါမယ္ ။
- အဲသည္ စက္ရံုမွာ အလုပ္ဝင္တာ အနည္းဆံုး ၁ ႏွစ္ျပည့္ရပါမယ္ ။ (ေန႔တစ္ပိုင္းလိုရင္လည္းမရပါ)
ရထိုက္ေသာ လုပ္သက္ဆုေၾကး
ေနာက္ဆံုးထုတ္လစာ ၃ လစာရဲ့ ပ်မ္းမွ်လစာ ႏႈန္းျဖင့္ လုပ္သက္ရွိသေလာက္ ။ (ပ်မ္းမွ် ၁ႏွစ္ကို ၁လစာလို႔ မွတ္ရင္ရပါတယ္ ။ ၁ႏွစ္မျပည့္ရင္ လုပ္သက္ရက္ေပါင္းကို ၃၆၅ ႏွင့္စားျပီး ထြက္လာတဲ့အေျဖကို ယူပါသတဲ့ ) ဟန္းဂုရြာမွာ အေထြေထြအလုပ္သမားအျဖစ္ 12-10-2009 ေန႔မွ 11-10-2010 ေန႔အထိ အလုပ္လုပ္သြားတဲ့ အလုပ္သမားတစ္ေယာက္ရဲ့ လုပ္သက္ဆုေၾကးကို နမူနာအျဖစ္ တြက္ျပထားပါတယ္ ။ (ရြာသူၾကီးမင္းရဲ့ ကိုယ္ေရးအတြင္းေရးမွဴးမေလးဆီက မိတၱဴတစ္စံု ေတာင္းယူျပီး တင္ျပလိုက္တာပါ ။ သူၾကီးမင္းမသိေစႏွင့္လို႔ ေတာ့ မွာခဲ့ပါတယ္ ။ )
ပ်မ္းမွ်လစာ ဘယ္လိုတြက္မလဲ
အဲသည္ အလုပ္သမား အလုပ္ထြက္သြားတဲ့ 11-10-2010 ရက္မွ ေနာက္ဆံုး ၃ လ (12-7-2010 မွ 11-10-2010 အထိ) အတြက္ လုပ္ခကို အရင္တြက္ယူပါတယ္ ။ အဲသည္ကာလမွာ ရခဲ့တဲ့ မူရင္းလစာ ၊ အခ်ိန္ပိုလစာ ၊ ေဘာနပ္စ္ ၊ ထမင္းစရိတ္ အစရွိသျဖင့္ ရခဲ့တာေတြ အားလံုးထည့္တြက္ရသတဲ့ဗ် ။ တြက္လိုက္ေတာ့ သည္လို ထြက္လာပါတယ္ -

ပ်မ္းမွ်လစာ ႏွင့္ လုပ္သက္ဆုေၾကး
အဲသည္ ၉၂ ရက္အတြက္ ရတဲ့ လစာ စုစုေပါင္း 5,442,553 ဝမ္ ကို ၁ ရက္စာ တြက္လိုက္ေတာ့ (5,442,553/92=) 59,158 ဝမ္ရပါတယ္ ။ အဲသည္ တစ္ေန႔ပ်မ္းမွ် (ေန႔တြက္) လုပ္ခကို ရက္ ၃၀ ႏွင့္ ေျမွာက္လိုက္ေတာ့ ပ်မ္းမွ်လစာ (59,158 X 30 = 1,774,740) ထြက္လာပါတယ္ ။ အဲသည္ ပ်မ္းမွ်လစာ ကို လုပ္သက္ (လုပ္သက္ရက္ေပါင္းကို ၃၆၅ ႏွင့္ စားျပီး ရေသာ အေျဖ) ႏွင့္ ေျမွာက္လိုက္ရင္ ရသင့္တဲ့ လုပ္သက္ဆုေၾကးထြက္လာပါသတဲ့ ခင္ဗ်ာ ။
(ပံုၾကီးၾကီးၾကည့္ခ်င္ရင္ ပံုကို ကလစ္ျပီး ၾကည့္ရပါတယ္ ။ အဲသည္ ပံုကို ပီဒီအက္ဖ္ ဖိုင္ႏွင့္ ၾကည့္ခ်င္ရင္ေတာ့ ဒီမွာကလစ္ျပီး ၾကည့္လို႔ရပါတယ္)
လုပ္သက္ဆုေၾကးမ်ားမ်ားရေအာင္
ဂလိုဆိုေတာ့ ၊ အလုပ္ထြက္ခါနီးေနာက္ဆံုးလေတြမွာ အခ်ိန္ပိုမ်ားမ်ားဆင္းခဲ့ရင္ လုပ္သက္ဆုေၾကး မ်ားမ်ားရမယ့္ သေဘာပါပဲ ။ အခ်ိဳ႔သူေဌးမ်ား သေဘာေပါက္လြန္းလို႔ အလုပ္ထြက္ခါနီးေမာင္ေတြကို အခ်ိန္ပို မခိုင္းေတာ့ဘဲ အနား ေပးၾကတာ မ်ားသတဲ့ခင္ဗ်ာ ။ သူေဌးမင္း အခ်ိန္ပို မခိုင္းေတာ့လည္း အဲသည္ကာလမွာ အလုပ္ပ်က္ရက္ မရွိေစႏွင့္ေပါ့ဗ်ာ ။
ကိုကိုအီးပီတို႔ရဲ့ လုပ္သက္ဆုေၾကး

ကိုရီးယားသူေဌးမင္းမ်ားဟာ ကုိကိုအီးပီတို႔အတြက္ လုပ္သက္ဆုေၾကးအာမခံ မထားမျဖစ္ ထားၾကရတာမို႔ ၊ အာမခံကုမၸဏီ (ဆမ္ေဆာင္း ေရေၾကာင္းႏွင့္မီးအာမခံ) ဆီက လုပ္သက္ဆုေၾကးအာမခံေငြကို ျပန္ေတာင္း ယူၾက ရပါတယ္ ။ လုပ္သက္ဆုေၾကး ကို အေပၚမွာ တြက္သလိုတြက္ျပီး ထြက္လာတဲ့အတိုင္း ကိုကိုအီးပီတို႔ကို ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ တစ္ခ်ိဳ႔ သူေဌး အာမံေငြကို ကိုကိုအီးပီမ်ားထံ တိုက္ရိုက္ထုတ္ေပးျပီး ၊ လိုတာကို ထပ္ျဖည့္ေပးတာလည္း ရွိတယ္ ။ သို႔ေပမယ့္ တစ္ခ်ိဳ႔သူေဌး လုပ္သက္ဆုေၾကးကိစၥ လုပ္ မေပးလို႔ အာမခံကုမၸဏီဆီက ကိုယ့္ဟာကိုယ္ ေတာင္းယူရတဲ့သူေတြလည္း ရွိတယ္ ။ လိုေငြကိုလည္း ျဖည့္မေပးဘူး ။ ရႈပ္ရႈပ္ရွက္ရွက္ မလုပ္ခ်င္ၾကလို႔ ရသေလာက္ေလးယူျပီး ေက်နပ္လိုက္ရတာ ေတြလည္း ရွိသတဲ့ ။ ကိုကုိအီးပီတစ္ခ်ိဳ႔မ်ား အာမခံထားတဲ့ေငြေရာ ၊ သူေဌးေပးတဲ့ လုပ္သက္ဆုေၾကးပါ ၂ မ်ိဳးစလံုး ရမယ္ လို႔ ထင္ေနၾကတဲ့ သူေတြလည္း ရွိပါတယ္ ။
ကဲ ၊ သည္တစ္ခါေတာ့ ကိုယ္ရမယ့္ ဆုေၾကးကိုယ့္ဟာကိုယ္တြက္ၾကည့္တတ္ေရာ့ေပါ့ ။
(ရသင့္တာေတြ ရၾကပါေစဗ်ား)

ေလးစားမႈျဖင့္-
ကိုဝိုင္း(မိုးညွင္း)

No comments: